Deti a vreckové

Dnes je celkom iná doba ako keď sme boli deťmi mi. Práve preto ani finančné návyky a výška hotovosti, ktorou dieťa disponuje nemôže byť podobná, ako tá naša. Vreckové je často spornou vecou. Niektorý ho schvaľujú a iný sú proti nemu. Ak dieťa potrebuje peniaze, sme ochotný mu ich dať. Nie je teda vreckové potrebné. Je to ale veľký omyl. V reálnom živote sa dospelého nikto neopýta koľko potrebuje a neodovzdá mu finančnú hotovosť. Práve preto sa musia deti už od útleho veku správne hospodáriť s peniazmi. Vyvarovať sa chybných krokov, naučiť sa hospodáriť, šetriť alebo dokonca svoje peniaze znásobovať. Na trhu nájdeme dostatok edukačných pomôcok, ktoré dieťa motivujú k pozitívnym návykom v oblasti peňazí.

Kedy je ten správny čas na zavedenie vreckového?

Prvé vreckové môžeme zaviesť už v prvom stupni základnej školy. Samy vidíme, kedy sa dieťa stáva samostatnejším a snaží sa držať krok so svojimi rovesníkmi. Práve toto obdobie je vhodné na zavedenie vreckového. Nejeden raz som sa stretla s chybným počítaním peňazí, či dokonca požičiavaním si medzi spolužiakmi. A to hovoríme o deťoch, ktoré ešte nemajú ani desať rokov. Tieto drobné prehrešky môžu v dospelosti spôsobiť menšiu odolnosť voči reklamám typu: Požičajte si dnes na čo chcete, splácajte ako chcete, koľko chcete atď. Ľahko môžu spadnúť do kolotoča pôžičiek, lízingov a iných foriem peňažných záväzkov. Tieto prinášajú aj ťažké finančné situácie, ktoré môžu skončiť dokonca exekúciou. 

dieťa podporme nielen peniazmi ale aj triezvym premýšľaním

Výška vreckového by mala byť adekvátna výdavkom dieťaťa. Tie ale určuje rodič a s dieťaťom aktívne komunikuje. S prihliadnutím na ceny v obchodoch, zvolíme správnu výšku vreckového. Vypočítať si to môžeme napríklad počtom dní, ktoré dieťa chodí do školy. Takto má možnosť aktívne sa podieľať na svojom rozpočte. V prípade, že dieťaťu suma ktorú sme mu vyčlenili nestačí, je na dospelých aby mu ozrejmili alebo poradili princípy fungovania peňažných tokov. Často sa stretávame teda so situáciou, kedy dieťa svoje vreckové na celý týždeň dokáže minúť počas dvoch dní. Vtedy dieťaťu nenadávame a hlavne ho neľutujeme ani mu vreckové jednorázovo nenavyšujeme. Síce mu nárazovo pomôžeme, ale z dlhodobého hľadiska to pre dieťa nie je vhodné. A mohli by sme takým konaním spraviť viac škody ako osohu.